Jedinečný den v životě, maturitní ples

NEWAY logo

Obsah článku

Maturitní ples

Maturitní ples je významnou událostí v životě každého studenta a studentky. Je to slavnostní večer plný zábavy, tance a vzpomínek, které zůstanou v paměti na celý život. V tomto článku se podíváme na všechny aspekty maturitního plesu, od oblečení a líčení až po výběr hudby a prostoru.

Oblečení a líčení

Pro studenty je výběr vhodného oblečení pro maturitní ples velmi důležitý. Dívky často volí dlouhé večerní šaty a vybírají si elegantní účesy a líčení. Kluci často volí oblek, košili a kravatu. Je důležité, aby se studenti cítili pohodlně a sebevědomě v tom, co nosí, aby mohli v klidu tancovat a užívat si večer.

Výběr hudby

Hudba je klíčovým prvkem na maturitním plese. Je důležité vybrat hudbu, která osloví všechny studenty a studentky a bude jim umožňovat tancovat a bavit se. Výběr hudby by měl být v souladu s vkusem a preferencemi studentů a studentek, a zahrnovat populární písně z posledních let, stejně jako klasické taneční skladby.

Prostor

Výběr správného prostoru pro maturitní ples je klíčovým faktorem pro úspěch celé události. Prostor by měl být dostatečně velký, aby se vešlo všechny hosty, a měl by mít dobrou akustiku a osvětlení pro taneční parket. Měl by také být snadno dostupný pro hosty, s dostatečným parkováním a přístupem pro handicapované osoby.

Jídlo a pití

Jídlo a pití jsou další důležitým prvkem na maturitním plese. Mnoho prostorů nabízí vlastní catering a jídelní lístky, které jsou speciálně navrženy pro tuto příležitost. Je důležité zvážit počet hostů a připravit dostatečné množství jídla a pití, aby bylo dostupné pro všechny hosty.

Fotografování

Maturitní ples je nezapomenutelnou událostí a mnoho studentů a studentek si přeje zachytit tyto momenty na fotografiích. Proto je důležité zajistit fotografy, kteří budou k dispozici během celého večera a budou schopni zachytit nejlepší okamžiky. Je také možné nabídnout fotokoutek nebo fotobox jako zábavnou formu fotografování.

Bezpečnost

Je důležité zajistit bezpečnost všech hostů během maturitního plesu. Je třeba zajistit, aby prostor byl bezpečný a vybavený požárními a bezpečnostními zařízeními. Také by měly být k dispozici zdravotnické služby v případě potřeby.

Tradice

Maturitní ples má často své vlastní tradice a zvyky, které jsou specifické pro každou školu nebo region. Je důležité respektovat tyto tradice a zvyky a zahrnout je do plánování večera. To může zahrnovat tradiční tance nebo ceremoniály, jako je například vyhlášení maturitních výsledků.

Závěr

Maturitní ples je významnou událostí pro studenty a studentky, která zůstane v jejich paměti na celý život. Správná volba oblečení, hudby, prostoru, jídla a pití, fotografování a bezpečnosti může pomoci zajistit úspěch celé události. Je také důležité respektovat tradice a zvyky každé školy a zahrnout je do plánování večera. Pamatujte si, že hlavním cílem maturitního plesu je bavit se a oslavit dosažení vzdělání a přípravu na další etapu života.

Pokud se rozhodnete, že si chcete pronajmout prostor pro maturitní ples, je důležité být včas a pečlivě si vybrat vhodné místo. Mnoho míst má kapacitní omezení, takže se ujistěte, že prostor je dostatečně velký pro vaši skupinu. Dále zvažte polohu prostoru – je snadno přístupný a má dostatek parkovacích míst pro hosty?

Další faktorem, který je třeba zvážit, je hudba. Můžete si vybrat živou kapelu nebo DJe, který zajistí hudbu pro celý večer. Ujistěte se, že kapela nebo DJ má zkušenosti s hraním na maturitních plesech a bude schopen přizpůsobit se vašim požadavkům. Nezapomeňte také zvážit hudbu, kterou chcete, aby hráli, a zahrnout ji do svého plánu.

Co se týče jídla a pití, mnoho prostorů nabízí různé balíčky stravování. Ujistěte se, že jídlo bude dostatečné pro všechny hosty a zvažte, zda chcete nabídnout vegetariánské a veganské možnosti. Pokud je to možné, můžete také zvážit vlastní cateringové služby, abyste mohli zajistit jídlo a nápoje přesně podle svých představ.

Fotografování a videografie jsou také důležitou součástí maturitního plesu. Je důležité najmout zkušeného fotografa nebo videografa, aby zajistil, že budou zachyceny nejlepší momenty večera. Můžete také zvážit možnosti fotoautomatu nebo fotostěny, které poskytují zábavnou formu fotografování pro hosty.

Bezpečnost je také důležitým faktorem, který je třeba zvážit. Ujistěte se, že prostor je bezpečný a vybavený požárními a bezpečnostními zařízeními. Také zvažte, zda chcete zajistit služby zdravotnického personálu pro případ potřeby.

A nakonec, respektování tradic a zvyků každé školy je důležité pro úspěšný maturitní ples. Zvažte tradiční tance a ceremoniály, které jsou specifické pro vaši školu, a zahrňte je do plánování večera.

Celkově je plánování maturitní plesu náročným procesem, který vyžaduje pečlivé plánování a organizaci. Musíte zvažovat mnoho faktorů, včetně výběru prostoru, hudby, jídla a pití, fotografie a videografie, bezpečnosti a tradic vaší školy.

Je důležité si pamatovat, že maturitní ples je pro mnoho studentů jedním z nejvýznamnějších okamžiků v jejich středoškolském vzdělávání. Je to příležitost slavit úspěchy, které dosáhli, a užít si poslední chvíle s přáteli a spolužáky.

Výběr správného prostoru pro maturitní ples může být klíčovým faktorem pro to, jak si užijete tento speciální večer. Vyberte prostor, který splňuje vaše požadavky a ujistěte se, že je dostatečně velký pro všechny hosty. Vyberte si živou kapelu nebo DJe, který bude hrát hudbu podle vašich představ a zvažte nabídky stravování.

Pamatujte také na důležitost fotografie a videografie. Najměte profesionála, který zachytí nejlepší momenty večera. A konečně, nezapomeňte respektovat tradiční zvyky a ceremoniály vaší školy a zahrnout je do plánování.

Věnujte dostatek času a pozornosti plánování maturitního plesu, aby byl tento večer pro vás a vaše spolužáky nezapomenutelným zážitkem.

KONTAKT

EMAIL:
info@newayteam.cz
TELEFON:
(+420) 720 129 642

NEWAY logo

SLEDUJTE NÁS

Máte dotaz?

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: *
EMAIL: *
VÁŠ DOTAZ: *
Používáme cookies ke zkvalitňování webových stránek a služeb. Zobrazit více
Nastavení
POTVRDIT
Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

I. Ochrana osobních údajů

1.1. Vložením osobních údajů potvrzuje uživatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje. 1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR. 1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. 1.5 Poskytovatel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb (osobní údaje jsou ukládány v 3. zemích) a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. 1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány. 1.7 Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 1.8 Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. 1.9 Uživatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit. 1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR. 1.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:
 • 1. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň
 • 2. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť uživatel se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
 • 3. Souhlas dle tohoto odstavce může uživatel kdykoli písemně odvolat na info@newayteam.cz
1.12 Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům klientů uživatelů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Uživatel je správcem těchto údajů. 2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění licenční smlouvy uzavřené formou odsouhlasení všeobecných obchodních podmínek na www.newayteam.cz (dále jen „licenční smlouva“) uzavřené s Uživatelem ke dni zřízení uživatelského účtu. 2.3. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 – 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami. 2.4 Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:
 1. běžné osobní údaje,
 2. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR,
které Uživatel získal v souvislosti s vlastní obchodní činností. 2.5. Poskytovatel se zavazuje pro uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem zpracování poptávek a požadavků klientů získaných z kontaktního formuláře. 2.6. Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie. 2.7. Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje klientů Uživatele, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 2.8 Uživatel uděluje povolení se zapojením subdodavatele jakožto dalšího zpracovatele podle čl. 28 odst. 2 GDPR, kterým je poskytovatel hostingu aplikace.Uživatel dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí uživatele písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytnout uživateli možnost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údaju°, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách. 2.9. Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Uživatele, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování webové platmormy.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.
 3. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.
 4. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.
 5. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.
 6. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovně právního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 7. Poskytovatel bude uživateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.
 8. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Uživateli, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.
 9. Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.
2.10 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek. 3.2 Uživatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje uživatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje. 3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Uživateli na jeho e-mailovou adresu. 3.4. Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 720 129 642, info@newayteam.cz 3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2017.
Uložit
Nastavení